Om mig

Jag heter Annika Månstråle Jönsson och är 57 år och bor i Luleå och lilla Röda stugan vid skogens slut under somrarna. Jag är en modern  Medicinkvinna som har kunskaper och gåvor som "den som ser", har kontakt med spirit och likt oraklet säger sanningar som kommer från högre dimensioner, shamanen som läker själen, prästinnan som lever djupt utifrån min womb kraft och årtider och en naturhäxa som har kunskaper om örterna och dess helande verkan.  Jag lever delar av året  nära naturen i mitt lilla torp där jag odlar mina örter, njuter i min Pergola med yoga och meditationer, målar i min ateljé och har trumbyggarkurser och målarkurser. Jag har som jag tror många medicinkvinnor också hade hantverkandet med mig och möjligheten att måla energier samt skapa med händer bla trummor och arbetar med frekvenser på samma sätt som jag gjorde som Prästinna i Lemurien

Jag har sen drygt 20 år tillbaka arbetat med Schamansk healing utifrån framförallt den Coreschamanska metoden och sen från den Peruanska traditionen med initieringar för den feminina kraften Nustas Karpay. Jag har utbildningar av qeroschamaner samt initieringar som först i Västerlandet i den stora initieringen. Jag är Reikimaster,  har Vittidshealing, Imarareiki och Karmareiki. Jag har vidareutvecklat den schamanutbildning jag har haft under många år till Schamansk medicinkvinna för att få in alla delar som medicinkvinnor genom tiderna har arbetat med och utbildar där Medicinkvinnor som kommer arbeta med healing, ceremoier och divination. 

Jag har även den Egyptiska mysterieskolans kunskap och visdom med mig och har kanaliserat en helingmetod Isis healing som jag går ut med och erbjuder. Jag är hållare av den nedre triangeln med gurinnorna  Isis, Hathor och Sekhmet i varsitt hörn i triangeln. Jag har flera resor i Egypten samt initieringar där i templen. 

Jag har också  arbetat 30 år som barnavårds lärare och utbildare för blivande förskolepersonal vilket jag gör fortfarande. I höst startar jag upp en på plats barnskötarutbildning i Luleå. Jag har vidareutbildningar inom konsten med den senaste Aftonskola konstlinje.

Jag har en Gudinnetro  som innebär att jag tror på ett matrilinjärt system där vi värnar om och lever med moder jord och hennes resurser. Jag har många initieringar och tidigare liv som Prästinna och har under många år hållt workshops i den nordiska gudinnetraditionen samt den Egyptiska som har mycket kunskap och magi som vi behöver i den tid vi nu befinner oss. Jag har också med mig Kunskap och visdom som framförallt Prästinna i Lemurien

Teoretisk har jag läst  Religionsvetenskap med inriktning på Schamanism vid Gävle universitet och skrivit 2 uppsatser i ämnet, Konst och bildvetenskap vid Karlstad universitet, Jag har också hanterksutbildning från Kalix folkhögskola och Aftonskola , konstlinjen på kvällstid vid Sunderby folkhögskola, Barnavårdslärare, Lärare  i Vedic art  mm