Om mig

Jag heter Annika Månstråle Jönsson och är 57 år och bor i Luleå och lilla Röda stugan vid skogens slut under somrarna. Jag är en modern  Medicinkvinna som har kunskaper och gåvor som "den som ser", har kontakt med spirit och likt oraklet säger sanningar som kommer från högre dimensioner, shamanen som läker själen, prästinnan som lever djupt utifrån min womb kraft och årtider och en naturhäxa som har kunskaper om örterna och dess helande verkan.  Jag lever delar av året  nära naturen i mitt lilla torp där jag odlar mina örter, njuter i min Pergola med yoga och meditationer, målar i min ateljé och har trumbyggarkurser och målarkurser. Jag har som jag tror många medicinkvinnor också hade hantverkandet med mig och möjligheten att måla energier samt skapa med händer bla trummor. 

Jag har arbetat 30 år som barnavårds lärare och utbildare för blivande förskolepersonal vilket jag gör på distans nu med jobbet i datorn så att nomaden i mig kan skapa mitt sommarviste i stugan och vinterviste i Luleå och utomlands delar av vintern. Jag har vidareutbildningar inom konsten med den senaste Aftonskola konstlinje och många utbildningar inom Shamanism  med Coreschamanismen som grund och sen från den Peruanska traditionen med initieringar och utbildningar av qeroschamaner.

Jag har en Gudinnetro  som innebär att jag tror på ett matrilinjärt system där vi värnar om och lever med moder jord och hennes resurser. Jag har många initieringar och tidigare liv som Prästinna och har under många år hållt workshops i den nordiska gudinnetraditione samt den Egyptiska som har mycket kunskap och magi som vi behöver i den tid vi nu befinner oss. Jag är hållare av den nedre triangeln med Sekhmet , Hathor och Isis och förmedlare av deras fantasiska energi, kraft och visdom.

 

 Teoretisk har jag läst  Religionsvetenskap med inriktning på Schamanism vid Gävle universitet och skrivit 2 uppsatser i ämnet, Konst och bildvetenskap vid Karlstad universitet, Jag har också hanterksutbildning från Kalix folkhögskola och Aftonskola , konstlinjen på kvällstid vid Sunderby folkhögskola utbildad lärare i Vedic art  mm