Jag har en bred kunskap inom konstområdet mest tack vare mitt eget intresse  och passion inom olika områden som jag lärt känna. Jag började med akvarell vid 18 års ålder för att sen gå igenom textil, olika hantverk, akryl, trumbygge mm

Jag har dock en del utbildning också bla hantverksutbildningen från Kalix folkhögskola, Vedic art grund och fortsättningskurs, Fortbildning i De vediska pelarna, Vedic art lärarutbildning, Lärarlegitimation i Skapande verksamhet och Dramapedagogik, Pedagogiskt ledarskap, Sunderby folkhögskola Aftonskola konstlinjen och en påbörjad utbildning i Bild och Konst vetenskap vid Karlstads universitet. Jag har också en utbildning till Pedagogista från Göteborgs universitet och jag har läst Estetik vid Luleå universitet. 

 Jag har hittat ett sätt att arbeta med konsten och målar bla porträtt på ett djupare plan med mer andliga element och i ett mer meditativt tillstånd än den traditionella konstläran med  prestationen, färgläran och perfektionen.

Jag målar Gudinnor och kvinnor som vill träda fram på duken. Jag har magiska stenar i vattnet , låter själens längtan få fäste på duken och skapar en portal till det gudomliga. 

Här är Maria Magdalena som är porträtterad i Akryl med blandteknik med tusch

Svarta Madonnan  akryl Blandteknik kom till under en 33 dagar lång inre Pilgrimsvandring som började med att ett elixir sattes. Jag har sen gjort trumresor och djupa meditaioner i kombination med att leta bilder på båda Svarta Madonnor som jag mött på Teneriffa och i Frankrike och nya med den myt som ligger runt henne. Hon som bär allt.