Sacred ART

Är ett namn som jag fått till mig utifrån vad vi , den nya homo lominius människan behöver med oss i konsten. Kreativt skapande tillhör människans ursprung och vår rättighet som levande varelser. När barnen föds finns kreativiteten levande som ett eget organ. Genom att få bli bemött och bejakad i sitt sätt att uttrycka den växer det och skapar faktiskt tom hjärnceller som är bra att ha sen för intellektet. Jag har 30 års erfarenhet av att arbeta kreativt med grupper och har sett skapandets magiska kraft som läker och helar och skapar sammanhang samt öppnar dörrar för samverkan. Det ger en inre ro att få uttrycka sig utan bedömning utan hitta sitt sätt att använda färgerna med glädje och kreativitet. Det passar både för dig som enskild person och personalgrupper i företag. 

Det har funnits många teorier, pedagogiska riktningar som har berört vårt förhållande till konsten. VI kan bla att se Vygotskij som är en av mina favorieter. Vygotskijs tankar om människan och kreativiteten handlar om att vi formas av den miljö vi befinner oss i samt har behov av andra människor som ger oss en spegel och ett möte. I  Reggio Emilias filosofi beskrivs det kompetenta barnet. Barnet som redan har ett utvecklat kreativt sinne och om det får möjlighet uttrycker det på sitt sätt genom bild och form, dans, musik, rörelse  eller ex byggande som många barn har som kreativt språk. Det här kan vi även överföra till vuxna som någon gång har haft ett kreativt språk som egentligen bara behöver hittas åter igen. Det gör man när man får stilla sig och vara i en kreativ miljö med en tillåtande attityd som ger stimulans. Jung, psykoanalytiker , har sett att våra inre bilder kan visa hur vi mår och vara helande för oss. Det finns symboler som tillhör det kollektiva som återkommer för oss människor som en kraft att använda som kan framträda i våra målningar. De här kan vi använda för att nå vårt undermedvetna och själens önskan om att manifestera sig. 

Sacred art kan vara allt ifrån att studera naturen för att återge den till mandalamålning och att få kontakt med gudinnor som ger ut av sin energi i måleriet. Det är ett förhållningssätt till både konsten och tillvaron där vi bejakar oss själva som kreativa individer i samklang med naturen och moderjord, 

 Under VÅREN 2019 kommer jag att gå ut med egna konstkurser i  

SACRED ART 

som bygger på att hitta ett sätt att

-använda naturen som inspiration

- använda så naturliga färger som möjligt

- bevara gamla tekniker med förnyade ögeon

- hitta den inre vägvisaren för dina målningar

- ha kontakt med ljuskanalen, moderjord och naturen runt omkring oss 

- meditationstekniker för grundning och att öppna upp både det inre och yttre seendet

- Tekniker för att använda naturliga färger