Schamansk Medicinkvinnan 1 årig utbildning

Om ni är en grupp på minst 7 personer kan jag komma och hålla utbildningen på plats. Jag har startat upp en grupp i Luleå jan 2019 som är fullsatt.

Varmt välkomna till denna 1 åriga utbildning som bygger på Schamanismens grunder, prästinnans liv och hantverk som kvinnor genom tiderna arbetat med. Du kommer under 1 år i 4 steg  på plats arbeta med Medicinkvinnns  tekniker för helande såsom kraftdjurshämtning, extraktion, arbeta med växthjälpare och soulretrival.  Vi kommer att ha trumman som ett av våra djupt helande och glädjefyllda redskap. Vi kommer att arbeta med djupa ceremonier och riter för helandet av vår egen feminina kraft och moderjord. Medicinkvinnan var den som var behjälplig för kvinnor i graviditeten, förlossningen och  hjälpte den nya själen att få fäste i den kropp den valt att kliva ner i. Vi kommer använda delar ur Jungs psykologi för den personliga utvecklingen. 

Under det här året kommer vi även att arbeta med Spiritual art och måla från vårt undermedvetna samt arbeta med hantverk med naturen som inspiration i en starkt förankrad kvinnocirkel. Vi kommer också att få rörelser och musiken med bla trumman djupt förankrad i oss. För den som önskar finns möjlighet att fördjupa dig med att bygga din egen trumma 18-19 maj 2019.  Vi hittar vår rytm i oss som kvinna med månens hjälp och närheten till naturen. Jag har under nästan 20 år arbetat med Schamansk healing och sista åren framförallt med konst och måleri där det växt fram ett sätt att arbeta med konsten både från Vedic arten som jag är utbildad lärare i och tekniker från den traditionella konstskolan. Jag använder naturliga material och färger som vi själva tillverkar  av naturliga pigment i Sacred art sessionerna. 

Medicinkvinnan är den glömda och tillbakahållna feminina arketypen i historien. Hon är den visa kvinnan, den som ser och visionären, oraklet som kan förutspå, shamanen som helar, prästinnan som håller i starka ceremonier. Hon hade kunskaper om örterna och kunde hela med hjälp av dessa. Med sin starka förankring i den schamanska helar hon på själslig nivå. 


"The Medicine Woman is one of the most forgotten and suppressed female archetypes in human history. She is the wise woman, the visionary or the seer, the oracle, the shaman, the priestess, the nature witch among many other possible manifestations.

The Medicine Woman holds the gifts of energy healing and expanded consciousness. She sees the past and future and sees deep into the hearts of others. Her passion is to serve and restore harmony, balance and healing to humanity and the Earth.

She is now ready to return as part of a greater human awakening. In our pre-patriarchal past, during arguably hundreds of thousands of years, the Medicine Woman occupied a celebrated position in her society.  She served her community in all parts of the globe in myriad ways as shaman, wise woman, midwife, herbalist, oracle, priestess, sacred dancer and queen.

Her gifts of vision and healing were honoured and integrated into the every lives of those she served. She brought wisdom and humility to powerful rulers through her oracle gifts that brought guidance from spirit. She tended the sacred feminine through honouring the cycles and fertility of the Earth. Her far-seeing shamanic vision was ancient medicine for the soul. Her myths and stories restored meaning and truth to even the deepest suffering. She held the keys to her sexual power and that of the divine union between masculine and feminine."

http://sacredwomanawakening.com

 

Akrylmålning " She was a drummer" 

 

Fysiska träffar  

Steg 1 

Medicinkvinnan "Den som ser Intuitive - Empaten"   Personlig utveckling med bla Jungs psykologi som grundtema, att återhitta sina gåvor 

Medicinkvinnan "Oraklet - Vägledaren" Att få vägledning och använda sina gåvor , Trumman och trumresan som vägledningsobjekt

Medicinkvinnan "Schamanen - Soul Healer " Grunderna i Schamanism med trumresan och kraftdjurshämtning, mångudinnans svarta ljus och helande av det heligt feminina, 

Medicinkvinnan  "Hantverkerskan - Den kreativa"  Måleri , Få sina personliga symboler ,  

Naturhäxan - Plant and earth medicine holder,  ÖrtOljor för våra chakran 

Medicinkvinnan "Prästinnan - Cirkelhållaren"  Ceremonier och riter,   altare inne, Elementet eld 

Myter och Symboler : Livets träd 

 

Steg 2 

Medicinkvinnan "Den som ser Intuitive - Empaten" Personlig utveckling med  bla Jungs psykologi som grundtema, att återhitta sina gåvor 

Medicinkvinnan "Oraklet - Vägledaren" Att få vägledning och använda sina gåvor, Sejden för kontakt med andevärlden

Medicinkvinnan "Schamanen - Soul Healer"  Soulretrival i den schamanska traditionen 

Medicinkvinnan  "Hantverkerskan - Den kreativa"  Tillverka medicinväska 

Medicinkvinnan "Naturhäxan - Plant and earthmedicine holder"   arbeta med stenriket,

Medicinkvinnan "Prästinnan - Cirkelhållaren"  Ceremonier och riter, månen  Elementet Vatten

Myter och Symboler : Inanna 

 

18-19 maj I Boden Trumbygge för den som önskar som en separat kurs som du kan läsa om här Kurs Bygga trumma 

 

Steg 3 

Medicinkvinnan "Den som ser Intuitive - Empaten"  Personlig utveckling med bla Jungs psykologi som grundtema, att återhitta sina gåvor 

Medicinkvinnan "Oraklet - Vägledaren" Att få vägledning och använda sina gåvor, Pekare och pendel

Medicinkvinnan "Schamanen - Soul Healer" Extraktionstekniker för healing i den schamanska traditionen,  

Medicinkvinnan  "Hantverkerskan - Den kreativa"  Tillverka kraftsmycke   

Medicinkvinnan "Naturhäxan - Plant and earthmedicine holder"  Arbeta med växtriket,  Förädla örter 

Medicinkvinnan "Prästinnan - Cirkelhållaren"  Ceremonier och riter, Sacred dance,Elementet Jord, Altare ute 

Myter och Symboler

Steg 4 

Medicinkvinnan " Den som ser Intuitive - Empaten"  Personlig utveckling med bla Jungs psykologi som grundtema, att återhitta sina gåvor 

Medicinkvinnan "Oraklet - Vägledaren" Att få vägledning och använda sina gåvor, Vägledningskort, Runor och guider 

Medicinkvinnan "Schamanen - Soul Healer " Regressionstekniker i den schamanska traditionen mm

Medicinkvinnan  "Hantverkerskan - Den kreativa" Lera / Skulpturera sin gudinna eller ceremonikärl

Medicinkvinnan "Prästinnan - Cirkelhållaren" Ceremonier och riter, Elementet Luft, Utealtare

Medicinkvinnan "Naturhäxan - Plant and earthmedicine holder"  Arbeta med växtriket,  Förädla örter 

Myter och Symboler

 

Akrylmålning "Beduinernas berg i Sahara "

 

Avslutshelgen 

Träffas vi och har utställing samt initieringsfest. Du har efter den här 1 åriga utbildningen möjlighet att arbeta som Medicinkvinna med schamansk healing samt mångudinnans Svarta ljus, ha vägledning och trumresor för grupper. Du kan också se den som en Personlig och andlig utvekcling för egen del. Du har också möjlighet att få fördjupade kunskaper inom olika områden i workshops. 

 

Mellan träffarna har du som önskar manual att fortsätta med både övningar i healing och skapande

Kostnad 3333 kr/tillfälle som betalas innan kurshelg. Anmälningsavgift är 1111 kr för att säkra sin plats i cirkeln.  Den återbetalas inte om du hoppar av.  Det finns möjlighet till delbetalning för den som har behov. Varmt välkommen! Priserna gäller privatperson