Healingsession 

Jag arbetar med schamanska metoder för helande och har i mina resor i gudinnans tjänst fått djupa gamla metoder att arbeta med. I min senaste resa i Egypten har jag fått kunskap och visdom om en stark healing som användes i bla Isis tempel där man arbetar med det Svarta ljuset som är starkt transformerande. Inne i vår livmoder likväl som i jordens mitt och i universum finns det svarta ljuset som upplöser det som inte är sant om man ska förenkla det. 

Tillsammans med den schamanska healingen som återhämtar själsfragment från trauman löser det svarta ljuset upp alla barriärer. Man kan uppleva det starkt då det även plockar bort illusionens slöja och du ser eller i första hand upplever det som är skuggorna. De delar i det undermedvetna som vi inte alltid på ett medvetet plan når. 

Jag har även andra healingformer såsom vittidshealing, reikimaster mm  och använder det som guidas fungera bäst. 

En healingsession föregås av en syftesbestämning. Som klient behöver du önska dig din förbättring och tillfriskning på ett medvetet plan. Guiderna arbetar sen utifrån det löftet och var och en får det som man klarar av att hela för tillfället.

Vår fysiska kropp genomgår i det här upphöjda energimässiga läget stora förändringar och kan behöva stärkas upp för att klara av att ta emot det kosmiska ljuset som är starkt. Den schamanska healing upplevs oftast som väldigt lugnande och är alltid grundnade då man arbetar med moderjord och vår kontakt med Livmoder - hjärta - hjärna som en helhet. 

 

Kostnad distans eller på plats i Luleå vinter Boden sommar

Första tillfället 1 1/2 timme 1500 kr 

Kortare 30 min sessioner 600 kr som uppföljning