Schamansk Healingsession 

Jag arbetar med schamanska metoder för helande och har  den Core schamanska traditionen i min grundutbildning. Jag har sen fått många initieringar och studerat vidare i den Peruanska traditionen och i mina resor i gudinnans tjänst fått djupa gamla metoder att arbeta med. I min senaste resa i Egypten har jag fått kunskap och visdom om en stark healing som användes i bla Isis tempel där man arbetar med mångudinnans Svarta ljus som är starkt transformerande. Inne i vår livmoder likväl som i jordens mitt och i universum finns det svarta ljuset som upplöser det som inte är sant om man ska förenkla det. 

Tillsammans med den schamanska healingen som återhämtar själsfragment från trauman löser det svarta ljuset upp alla barriärer. Man kan uppleva det starkt då det även plockar bort illusionens slöja och du ser eller i första hand upplever det som är skuggorna. De delar i det undermedvetna som vi inte alltid på ett medvetet plan når. Många som är andliga stjärnfrön har nu behov av att låta kropp, själ och ande få sammanstråla. Man kan innan det sker känna av att en del av själen är i en annan galax. Det har fungerat tidigare att vi varit åtskilda men idag när vi ska arbeta med den feminina kraften behöver vi kunna koppla oss till den 5 dimensionella kristallina energin i moder jord. Om vi har haft prövningar med oss i det här livet kan vi ha problem med  vår grundning. Jordstjärnan och Moderjordportalen behöver öppnas och renas så att vi får tillgång till 12 chakrasystemet. 

Jag har även andra healingformer såsom vittidshealing, reikimaster mm men upplever att den schamanska healingen arbetar med grundorsaken till problemet. 

En healingsession föregås av en syftesbestämning där vi i samtalet går igenom i vilka delar av livet som du upplever obalansen för att kunna bestämma hur livet ska se ut när den obalansen inte finns. Vi arbetar alltså mot det friska. 

Vår fysiska kropp genomgår i det här upphöjda energimässiga läget stora förändringar och kan behöva stärkas upp för att klara av att ta emot det kosmiska ljuset som är starkt. Den schamanska healing upplevs oftast som väldigt lugnande och är alltid grundnade då man arbetar med moderjord och vår kontakt med Livmoder - hjärta - hjärna som en helhet. Man får extraktion av delar och energier som kan skapa sjukdom och obalans, själsåtervinning från delar av själen som lämnat pga trauman mm samt får kraftdjur på plats som ger beskydd och kraft. 

Jag använder trumman, skallran, sistrum och stenar från mina initieringar i den Peruanska schamanismen samt från kraftplatser över jorden som verktyg i mina helandesessioner.  

 

 

Healingsession 1 1/2 timme 1200 kr 

Kortare 30 min vägledande sessioner 600 kr