Idun

Betyder den föryngrade. Idun har 11 äpplen I en guldkista med den stora magiska förmågan att kunna göra gudarna unga. Idun ger gudarna äpplen och är förutsättningen för att de ska behålla sin ungdom. Idun är viktig för oss kvinnor på så sätt att hon är prinsessan med den sanna oskulden som alla kvinnor behöver som en del av personligheten. Hon har nära kontakt med det inre barnets oskuldsfullhet Idun tar oss till Alvernas rike och till det rike inom oss där fantasin föds.

Högtid Vårdagjämningen infaller runt 20 mars. Det bildas en skåra I tiden och möjliggör förvandling då vi balanserar mellan ljus och mörker. Inom fornnordisk tradition kallas högtiden vårblot. Vi firar här den gröna jungfrun.

Ceremoni : Vid vintersolståndet skapade du planer inför det nya året. Nu kan du titta på dina drömmar och vad som behöver transformeras för att du ska genomföra dessa. Finns det saker du behöver ändra för att bibehålla jungfruns glädje och hälsa? Vilka personlighetsdrag behöver förstärkas för att denna förändring ska kunna ske.  Gör en trollstav med glitter och fantasifull dekoration. Bjud in Idun och be om föryngringens gåva. 

Symboler : Ägg, gyllen äpplen, trollspön
Runor: Glädjerunan och Gåvorunan
Djur: Fjärilar och trollsländor samt haren