Djup meditationen för grundning och kontakt med din feminina urkraft är en video med en helande meditation från El Tejde på Tenerriffa. Den är gjord för att hjälpa till med kontakten med den sexuella energin och kundalinikraften. Många kvinnor bär på blockeringar från tidigare liv med sexuella övergrepp på olika sätt vilket blockerar den energin fast vi idag inte har traumat på en medveten nivå. När man arbetar med vulkankraften får man hjälp att frigöra dessa och få igång flödet i sin kundalinikraft. Man både blir och upplever en stark grundning när flödet kommer igång i bas och andrachakrat. 

Kostnad 300 kr