Vägledningssession

I en vägledningssession använder jag olika vägledningskort för att tillsammans med dig utröna de underliggande och ofta omedvetna orsakerna till den situation du befinner dig i. Ofta blir det ett klargörande av skuggsidor och delar som behöver extra uppmärksamhet inom dig själv ex det inre barnet och dess behov, tidigare liv lidanden. När man får upp på bordet det som finns i situationen får man ofta cellminnen som bekräftar sanningen eller såklart kan man känna ett starkt motstånd då det i den vägledande situationen kan uppkomma delar som man helt enkelt på ett medvetet plan inte är medvegten om. Ofta sker ett genombrott och ett helande utifrån situationen. 

Du kan boka en vägledande session om du står i ett val i livet, befinner dig i en jobbig situation för att se hur du kan göra omval och förändringar, om du känner dig deppig och ledsen, har svårt att komma vidare mm

Kostnad 600 kr 30 min 

Akvarellmålningen " Bondsyrenen"

 säger så här " Jag jobbar med att möta och uppdaga längtan efter själsfamilj. Jag sammanlänkar dem. " I dig finns en kod som lockar till sig andra med samma kod. Jag hjälper dig att hitta den koden bland alla felprogrammeringar och blockeringar"