Tolvchakrameditation är en ljudfil med en 15 min meditation för att hela, rena och balansera de tolv chakrana. Vi har förutom de sju som är belägna i den fysiska kroppen även två chakran under fötterna med Jordstjärnan 1 dm under samt Moderjordportalen som ligger ca 4 dm under fötterna. 

Jordstjärnan håller energi av de begränsningar vi har med oss i det här livet som hindrar oss från att grunda oss. I meditationen arbetar vi med att släppa dessa och fylla på ny energi.

Moderjordportalen håller energi av de tredimensionella kopplingarna till vårt förmödra och förfädersled. När vi rensar det som begränsar oss iform av mönster från vårt led kan vi få rillgång till den kraft och kunskap som fanns men koppla oss till de kristallina fem dimensionella nätverket där vi inte är begränsade till dessa längra. 

Ovanför kronchakrat som sitter på toppen av huvudet har vi Kausalchakrat först som är hållare av mönster av våra samhälleliga mentala sanningar. När vi blir av med dem får vi tillgång till större del av vår själs önskningar om att förverkliga istället,

Själsstjärnan kommer sen och håller vår själs essens vilket gör det lättare att fullfölja sitt själsliga uppdrag när det är rensat

Högst upp kommer kristus/Maria Magdalena portalen med kristusenergin och balansen i manligt och kvinnligt samt poratl till de chakran som ligger ännu högre upp 

Kostnad 300 kr