ISIS Sfinxen meditation för koder

Sfinxen i Egypten ligger bredvid de tre pyramiderna i Giza. Den är hållare av djupare visdom och koder som man behöver i den här tiden. Den här meditationen tar dig djupare in i dig sj'lv och de koder som du kan behöva få tillgång till. Den kan göras åter igen då och då för att få tillgång till djupare nivåer av dig själv och din visdom

Kostnad 300 kr och bokas via mailen. Du får då tillgång till en fil som du laddar ner på din dator. 

Fotot  är från min resa i Egypten mars 2018