Vägledningsamtal  30 min 

Jag gör vägledningar där jag använder vägledningskort och läser runor och kopplar upp mig på guider som kan hjälpa till att visa vägen och var du står nu. Det kan också vara ett mellansteg mellan behandlingar för att komma vidare utifrån det som väckts till liv som beöver släppas för att gå vidare. Ofta vet vi själva vad som behövs och vad vi känner men vi behöver en annan själ att spegla oss i och i ett vägledningssamtal blir jag den själen som du kan spegla dig i. 

 

Kostnad 600 kr